Cubaanse steden, Cubanen, Cubaanse rum, Cubaanse sigaren, Havana, Santiago de Cuba, Varadero, Trinidad, enz 

Wat moet je gezien of gelezen hebben?
 #117752  door hombredecuba
 
Filmmaker Salvador Gieling bezoekt zijn schoonfamilie in Cuba,die gebukt gaat onder de talloze ongeschreven wetten en regels van het land.
Het persoonlijk verhaal van deze Cubaanse familie is onlosmakelijk verweven met de geschiedenis van het land.
Echt een aanrader...
 #117754  door hombredecuba
 
Bedankt Joop.
Deze Docu is echt de moeite waard.
Sommige delen hebben mij echt geraakt...
 #117756  door Laudon
 
Salvador Gieling kan niet begrijpen waarom in een andere cultuur een verkoper van een koe, die niet de zijne is ,zwaar gestraft wordt . Hij zoekt antwoorden bij zijn Cubaanse familie. Dat levert veel mooie beelden op die aan elkaar gerijgd werden met evenveel muziekfragmenten. Groot is de verontwaardiging als de familie de schuld legt bij de hebzucht en liederlijkheid van Ezequiel. Op de existentiële vraag aan Ezequiel of hij vrij is, zegt hij dat het leven op de boerderij nooit vrij is.De dieren eisen 24/7 aandacht

Tijdens het zoeken naar de mooiste beelden lijkt Gieling het doel van zijn reis naar Cuba te zijn vergeten. En Luca zal helaas nooit begrijpen wat zijn oom nu eigenlijk bezielde. Vijf sterren voor de beelden en een ster voor het verhaal.
 #117757  door dasilvasolis
 
Hombre bedankt voor het delen.
Vond de film de moeite waard.
De beelden zijn prachtig maar ook de portretten van het leven op het platteland en van de familieleden van deze Cubaanse plattelandsfamilie uit Sibanicu zijn dat. De openheid en eerlijkheid waarmee ze over hun leven, tegenslagen en verdriet vertellen is indrukwekkend en het beste van de film

Wat mindere punten. De film komt maar moeilijk op gang en gaat wel heel traag. De fimmaker zit zichzelf in de weg. Ook door de traag vertelde langdradige voiceovers van de filmer en zijn vrouw. De historische beelden die gebruikt worden hadden een stuk minder gekund. Alleen in het stukje waarin 1 van de ooms de geschiedenis van de veelteelt in Cuba vertelt zijn deze filmbeelden echt ondersteunend om meer van het verhaal te begrijpen.
De muziek onder de film vind ik soms wel erg overheersend.

Wat de film laat zien is de enorme band maar ook de kloof tussen Cubanen die uit Cuba zijn vertrokken en hun familie die in Cuba is achtergebleven.
De verontwaardiging en het onbegrip van de filmer en vooral van zijn Cubaanse vrouw over de veroordeling van de oom voor het illegaal verkopen van een rund stuit op haar Cubaanse familie die die veroordeling grotensdeels als terecht zien en een gevolg van zijn hebzucht naar geld. Dit onbegrip blijft.
Het verhaal van de oom wat aan het begin thrillerachtig wordt gebracht. ( Alsof er onderzocht gaat worden wat er echt gebeurt is) verdwijnt gaandeweg naar de achtergrond. Eigenlijk is wel duidelijk dat oomlief niet onschuldig achter de tralies is gegaan.
Enkel zijn vrouw gelooft noch in zijn onschuld. Zelfs zijn eigen moeder is overtuigd dat hij schuldig was.
Op de vraag of ze zich vrij voelen komen van familieleden opmerkelijk persoonlijke antwoorden. Maar waarschijnlijk niet de antwoorden die de filmmaker had verwacht.

Ik geef de film 3 sterren
 #117761  door Ukraina
 
Voor de nuchtere kijker overheerst in de docu 'Lessons for luca' de algemene vaagheid. Wat er gebeurd is blijft bijzonder onduidelijk. En dat terwijl er een keiharde veroordeling was met een gevangenisstraf van maar liefst 6 jaar. Het aanklacht was geen doodslag, maar de illegale slacht van 1 koe. Is het regime plotseling hindu geworden? Nee deze wet bestaat al sinds de jaren 60. Tot 20 jaar celstraf had ie kunnen krijgen, een zeer mild oordeel...
Feit is dat een koe onder de verantwoording van veeboer Ezequiel is verdwenen en geslacht.
Hoe of door wie dat is gebeurd word niet duidelijk gemaakt. Behalve een opmerking dat er 'geen bewijs' was dat Ezequiel de dader was. Zijn moeder, een verstokte communiste, denkt niet na of haar zoon schuldig is of niet maar zegt dat 'het regime geen onschuldigen veroordeeld'. Tja...

Af en toe werd de vraag gesteld: bent u bang in de problemen te komen als u hier vrij over spreekt? Met angst in de ogen werd dit ontkent: 'In Cuba mag je overal over praten'. Vervolgens werd er gezwegen. Dat was veelzeggend.
Enfin na 2 of 3 jaar mocht Ezequiel 'al' uit de gevangenis. Je zou haast denken 'wat humaan',(ahum). Zijn straf zit er niet op. Hij heeft huisarrest en mag de rest van zijn leven niet meer zijn beroep van veeboer uitoefenen. Berufsverbot. Zijn koeien waren afgevoerd.

Wat opvalt is dat er geen enkele (poging tot) interview met de politie commandant, de officier van de geheime dienst, de gevangenis directeur, of welke andere official dan ook is. In die zin typies Cuba, waar de waarheid/ feiten ondergeschikt zijn aan wat de communisten wensen. Er word geen verantwoording afgelegd door het regime. De bevolking kijkt wel link uit daar naar te vragen. De filmmaker wil zijn familie niet in gevaar brengen. Begrijpelijk.

Verhelderend zijn de historiese propaganda filmpjes, de grootspraak en het resultaat dat we nu kennen: een totale mislukking. Hilaries is het fragment waarin Fidel zegt: 'Cuba zal miljoenen koeien hebben'. Als je alle geboren koeien telt die zijn geboren tijdens 'de revolutie' zal je dat aantal nog niet halen. Aan zelfoverschatting hebben de Cubanen nooit gebrek gehad!

Wat overblijft is een fraai beeld van het verlaten, troosteloze en zinderende Cubaanse platteland rond Camaguey. En een verslagen Cubaanse familie.
De uitleg die het jongetje Luca zou krijgen roept meer vragen op dan dat ie beantwoord. Ezequiel vat het mooi samen: er is geen koe geslacht, er is een boer geslacht.

- Genomineerd voor de IDFA Award for Best Dutch Film

https://dedocupdate.com/2021/11/14/la-e ... n-de-luca/

Meer info over runderhouderij op Cuba
https://havanatimes.org/opinion/will-be ... uba-again/
 #117764  door Laudon
 
De kortgeleden overleden cineast Enrique Colina maakte in 2013 een hekelende documental over de periode waarin Cuba alles op alles zette om de grootste exporteur van koeien en melk te worden. Ter wereld. In LA VACA DE MARMÓL reconstrueert hij het propaganda-surrealisme dat werd ingezet rond de koe Ubre Blanca (, symbool van productiviteit in een tijd van opperste ideologizering, zelfs van de landbouwactiviteit.

Het zit zo:
In 1959 kwam Fidel Castro aan de macht in een straatarm Cuba. De export was bijna onbestaand en en van industriële bedrijvigheid was geen sprake. Het enige dat telde was de veeteelt op arme graslanden. Castro zette hier al snel op in maar kon niet voorkomen dat de veestapel (6 miljoen stuks in 1959) snel slonk. Duidelijk werd dat er een enorme zwarte markt bestond voor de verkoop van rundsvlees. Om daar controle over te krijgen en verdere uitdunning tegen te gaan, werden wetten doorgevoerd die diefstal en illegale handel van rundsvlees zwaar straften. In 1979 werd ook het slachten van rund gepenaliseerd. In 1987 kwam daar de illegale slacht van paarden bij. De straffen konden niet verhinderen dat nog steeds koeien werden geslacht. In 1999 werd artikel 240.1 van kracht. Iemand die illegaal een koe slachtte kon vanaf dat moment een gevangenisstraf krijgen van 20 jaar. Geldig tot heden.

Het belang van de veeteelt blijkt niet alleen uit de straffen, maar ook uit de aandacht van Fidel Castro. Begin 1982 bleek er op Isla de la Juventud een koe te zijn die 4x meer melk gaf dan normaal. Ze kreeg alle aandacht en dus de naam: Ubre Blanca (Witte Uier). In die tijd kwam de koe regelmatig in het nieuws. Enrique Colina verzamelde een aantal nieuwsuitzendingen in zijn documentaire en daar putte Salvador Gieling uit (zie ook dank aan ICAIC in de aftiteling van zijn film).

Bekend zijn de beelden waar een koe aan de treinsporen wordt vasgebonden (om de wet te omzeilen).
"No había comida y la carne de res se convirtió en una especie de oro rojo. Los campesinos llegaban a amarrar las vacas a las vías férreas o soltarlas en la Autopista Nacional, porque de ese modo el animal oficialmente había muerto en un accidente y podían aprovechar la carne".

@Ukraiena: Enrique Colina mocht vrij zijn docu maken en de regering hekelen. Reisde regelmatig naar het buitenland en stierf in Cuba. Anti-communisten vergelijken altijd met de straf voor een moord. vind dat sowieso een beetje onnozel om te pas en te onpas te vergelijken. Maar ieder argument is er een. Wij verzinnen natuurlijk zelf graag de spelregels voor Cuba. 6 jaar is veels te lang. 6 uur schoffelen zou in Nl. wel normaal zijn geweest zekers.


En 2011 se reportaron 22.728 casos de hurto y sacrificio de ganado. La carne se vende en el mercado negro a precios que oscilan entre US$0.90 centavos y US$1.10 por libra, un alto precio tomando en cuenta que el salario promedio de los cubanos es de unos 20 dólares mensuales.

straffen op illegale slacht:

* El que venda, transporte o comercie con carne de ganado mayor sacrificado ilegalmente será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.
* Quien adquiera carne de ganado mayor sacrificado ilegalmente, puede recibir una sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas pesos, o ambas.
* Quien ilegalmente suministre la carne a centros de elaboración, producción, comercio o venta de alimentos, puede ir a la cárcel de dos a cinco años.
* Quien sin notificar a las autoridades sacrifique un ganado mayor que haya sufrido un accidente, puede recibir una multa de 100 a 300 pesos.
 #117765  door Laudon
 
Ik rij wel eens met de fiets van Camaguëy naar Las Tunas en passeer dan Sibanicú. Ik kan het mij het dorp niet meteen herinneren, maar vind het wel een mooie regio.
 #117770  door Ukraina
 
Laudon schreef:Het enige dat telde was de veeteelt op arme graslanden. Castro zette hier al snel op in maar kon niet voorkomen dat de veestapel (6 miljoen stuks in 1959) snel slonk.
Tja en hoe kwam dat? Waar zijn die 6 miljoen (?) runderen gebleven? Gevlucht naar Texas? Was Cuba getroffen door een bombardement van meteorieten? Of door een andere natuurramp? Nee de ramp heette castroïsme.
Het zit zo: het communisties systeem zorgde dat er meer geslacht werd dan gefokt. De kennis of het benul om de veeteelt in stand te houden ontbrak. De interesse lag meer in wensdenken, mooie statistieken die nergens op gebaseerd zijn, mismanagement, inflexibel en autoritair bestuur. En in zulk beleid past prima de idee van hoge straffen. Niet dat er 1 kalf meer door geboren word. Kortom het communisties systeem zoals we dat al meer dan 100 jaar kennen.
Laudon schreef:Enrique Colina mocht vrij zijn docu maken en de regering hekelen.

Ten tijde van het veeteelt 'propaganda-surrealisme' had Enrique Colina of wie dan ook, niets over mislukkingen in de veeteelt kunnen publiceren. In 2013 was het nog steeds onmogelijk om er onafhankelijk over te publiceren.
Zoals het zo mooi in de docu gezegd word: ‘Je kunt deze zaak best bespreken, zolang je maar aan de oppervlakte blijft’. Dat geldt voor alles dat in Cuba over misstanden word gepubliceerd. En zelfs dan loop je nog gevaar. Persvrijheid bestaat niet op Cuba.

@laudoen
Je hoeft geen anti-communist te zijn, of een Nederlander, om in te zien dat een straf van 6-20 jaar voor het illegaal slachten van een koe buiten alle proporties is. Wat wel helpt is een beetje gezond verstand en enige EMPATHIE.
 #117772  door Laudon
 
Het kwam echt wel door een natuurramp. Orkaan Flora in 1963. Anderhalf miloen koeien verdonken en paarden, geiten, schapen en 2000 Cubanen. Er viel tweeëneenhalve meter water in 5 dagen (2500 mm)

Een andere Cubaanse cineast maakt in 1963 een documental ,ook met beelden uit archief ICAIC: Santiago Alvarez.
Koeien: https://www.youtube.com/watch?v=aZlNv7-Ey1E?&t=947s

https://www.reuters.com/world/americas/ ... 021-04-14/
 #117773  door Pieterklu
 
@Hombre: dank voor het delen. Ik vond het een bijzondere film, waarbij vooral wat niet werd gezegd de boventoon voerde en de film zo interessant maakt. De onverholen bozige gelaatsuitdrukking van de moeder van Luca, de relativerende teksten van de vader en de familie in Cuba die tot op het bot verdeeld was. Maar de indruk wilde wekken op één lijn te zitten. De waarheid over wat er in de familie gebeurde dat niet aan de oppervlak kwam. Het verhaal ook van een hard leven in een verzengend landschap met vooral doornen. De grillen van de macht van de Staat tegenover de onvrijheid en de hulpeloosheid van het individue. Deze film zegt alles over hoe de dingen lopen in Cuba en de onmacht om er iets tegen te doen. Voorbeelden stellen die de angst voor het systeem aanwakkeren. Dat maakt het voor mij lastig om te genieten van 'Lessons for Luca.'
 #117775  door Laudon
 
Ok.
Ik vind dat de film vooral aantoont dat de Nederlandse filmmaker Cuba niet heeft begrepen. Als men Cuba beschouwt vanuit Nederlands perspectief dan krijgt men een heel verwrongen beeld dat aantrekt en afstoot. Al naargelang het soort bril dat men opzet zal men dan meer het ene dan wel het andere zien. Dat heeft een fel opiniërende werking zoals blijkt uit de verbazing en haast walging van Belga wanneer haar moeder haar door haar echtgenoot opgedrongen beeld niet wil bijtreden.

Het rechtsbestel, jazeker, van Cuba is niet gekend. En nog minder begrepen. Dan zal elke straf overkomen als grillig en te zwaar. Salvador Gieling doet daar nog een schepje bovenop: Belga is erin geslaagd om Cuba te verlaten (oh wonder!) Volgens mij was Belga in 2012 nog minderjarig. So to speak.

In al die jaren is in Cuba nog nooit iemand veroordeeld tot 20 jaar. De maximaal uitgesproken straf onder artikel 240.1 bedroeg 17 jaar. Na twee jaar kwam de veroordeelde echter al vrij. Dat zegt veel over de clementie die terzelfdertijd ook in het systeem aanwezig is. Zeker als men weet dat er in Cubaans recht het begrip 'peligrosidad predelictiva' bestaat met extra sancties van 1 tot 4 jaar. Het volstaat om een strafbaar feit te hebben gepleegd en niet te werken of te studeren.

Heb juist naar mijn foto's van Sibanicú gekeken. Een mooi groen landschap (met weinig of geen maribú). Misschien te weinig? Fernando Ravsberg: https://havanatimes.org/opinion/a-weed- ... uba-power/
 #117777  door Laudon
 
@Ukraina: de straf in Nederland voor het illegaal slachten van dwerggeiten bedraagt 6 jaar.