over alles wat met Cuba te maken heeft...

Moderator: FORUMBEHEERDER

#113916 door JVLebbink
19 apr 2018, 22:21
Vandaag was er op het journaal een stukje over de overdracht van het presidentschap op Cuba, een onderdeel was een interview met cubanen in een AZC die wachten op asiel.

https://nos.nl/artikel/2228128-cubaanse-asielzoekers-in-nederland-machtswissel-is-leugen.html

Nu wil het toeval dat ik de blanke jonge man herkende. Ik stond namelijk de afgelopen terugvlucht achter hem in de rij bij zowel het inchecken van de bagage als bij de douane. en dit alles verliep zonder enige problemen. Iets dat me onwaarschijnlijk lijkt als hij een politieke activist zou zijn geweest. Nu denk ik dat hij gewoon op mannen valt en niet op vrouwen en aangezien ik op dat gebied nog geen echte problemen heb gezien op Cuba lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat hij asiel zal krijgen.

Wat ik me dus afvroeg: Ik geloof best dat er vanuit de overheid discriminatie is t.o.v. homosexuelen (je hebt op Cuba zo snel met een ambtenaar te maken, dat er heus wel ambtenaren zijn die dat doen, net als er Cubanen zullen zijn die dat doen), maar is er stelselmatig slechte behandeling van homosexuelen op Cuba omdat ze homosexueel zijn? Ik heb het nog niet gezien.

Saludos,

J
#113917 door hombredecuba
20 apr 2018, 09:04
Cubaanse homo's die hier asiel aanvragen omdat zij door de overheid op Cuba bedreigt zouden worden maken geen enkele kans op een verblijfsvergunning. Want een verblijfsvergunning is de enigste reden dat zij dit argument aanvoeren. In de 15 jaar op Cuba heb ik nog nooit meegemaakt dat homo's bedreigt of gemolesteerd worden omdat zij homo zijn.
Hier in Amsterdam worden homo's vaak bedreigt,beledigt en gemolesteerd door bepaalde groepen in onze samenleving. In Cuba heb ik dit nog nooit meegemaakt......
#113918 door Pieterklu
20 apr 2018, 11:22
Inderdaad, er is een brede acceptatie van LHBT in Cuba. Ze geven 'kleur' aan de samenleving en brengen een boel levendigheid mee in de straten. Discriminatie, vervolging, ik snap dat ze het aanvoeren ......
#113931 door Gibi345
29 apr 2018, 17:25
Staatssecretaris Nederland blijft Cuba zien als veilig land voor homoseksuelen

By rozegolf on 26 april 2018

Nederland blijft Cubaanse homoseksuele asielzoekers terugsturen; het ambtsbericht voor Cuba wordt niet aangepast. Dat heeft staatssecretaris Harbers in een brief laten weten aan LGBT Asylum Support. LGBT Asylum Support had de staatssecretaris om aanpassing gevraagd.

Volgens de stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat is Cuba geen veilig land voor homoseksuelen. LHBTI-ers worden in Cuba gezien als contrarevolutionaire opponenten. Volgens het Cubaanse Mensenrechtenobservatorium OCDH en juridisch adviesbureau Lexinter lopen LHBTI-ers die naar Cuba worden teruggestuurd groot risico om in de gevangenis te belanden. Zij verdienen daarom de status van ‘risicogroep’ of ‘kwetsbare minderheidsgroep’, waardoor ze toch voor asiel in aanmerking kunnen komen. De staatssecretaris ziet daar geen aanleiding voor.

Voor nadere informatie hier een link naar dit artikel op de website van de Roze Golf waar het rapport staat waarop ze zich baseren;
https://rozegolf.net/2018/04/26/nederla ... seksuelen/

Saludos,
Gibi
#113932 door hombredecuba
30 apr 2018, 09:01
De staatssecretaris heeft helemaal gelijk.
Cuba is een veilig land voor homo's.
Amsterdam is onveilig voor homo's.
In onze eigen familie zijn homo's die gewoon hun ding kunnen doen.
Dus ''Gibi'' hang hier nou geen verhalen op die niet waar zijn of kom met feiten die je hebt waargenomen.
Dit zijn Cubanen die om economische redenen hier naartoe komen en hun homo zijn als argument gebruiken.
Of heb je op Cuba geconstateerd dat homo's onveilig zijn?
Wanneer ben je voor het laatst op Cuba geweest?
#113933 door Gibi345
01 mei 2018, 07:12
Hombre,

Het antwoord is van "dik hout zaagt men planken". Er wordt een stelling geponeerd die al bij- voorbaat als waar wordt aangenomen zonder enige onderbouwing met feiten! Ik heb de lezers van dit topic nader willen informeren zonder een positie of stelling in te nemen. Dan geef je iedereen de kans zijn verhaal te doen dat is in een democratie en rechtstaat gebruikelijk. De Cubaanse asielaanvragers doen hun vluchtverhaal in het bijgesloten rapport op de website van de Roze Golf, ik betwijfel of je het hebt gelezen, anders zou je daar inhoudelijk op in zijn gegaan.

Indien je het niet met jou eens bent wordt meteen de persoonlijke integriteit van de schrijver met wat suggestieve opmerkingen ter discussie gesteld, gelukkig werkt ons rechtssysteem niet zo, dat beoordeelt de asielaanvragen op basis van internationaal recht en verdragen. In 2017 is 90% van de aanvragen afgewezen omdat Cuba "als veilig land van herkomst" werd omschreven toch heeft men in 10% van de gevallen gemeend hiervan te moeten afwijken! Als de staatssecretaris en IND overgaan tot het afwijzen van de nieuwe asielaanvragen, kan het in het artikel genoemde advocatenkantoor hiertegen juridische maatregelen nemen, voor retoriek en demagogische trucs is in dit soort procedures gelukkig geen ruimte!

Saludos,
Gibi
#113934 door hombredecuba
01 mei 2018, 09:10
Nogmaals,wat zijn jou waarnemingen op Cuba dat Cuba niet veilig zou zijn voor homo's???
Bericht van de Telgraaf 29 Maart 2018;
''De mensen (homo's) die asiel aanvroegen,maken geen schijn van kans''.
''Het percentage afwijzingen ligt op 99 %,verteld een woordvoerder van staatssecretaris Harbers.(Asiel)
Op Cuba worden Lhbt;ers namelijk niet vervolgd,en een dochter van Raul Castro zet zich zelfs in voor emancipatie van deze mensen.

Wie s'nachts in Havanna op de Malecón heeft rondgelopen kan met eigen ogen zien dat Lhbt;ers geen strobreed door de politie in de weg wordt gelegd.
#113935 door Gibi345
01 mei 2018, 10:54
Het is duidelijk dat de vluchtverhalen of asielverhalen niet gelezen worden. Je cijfers gaan over 2018 en zijn gebaseerd op een wetsartikel dat heet 'veilig land van herkomst'. Dit is een standaardprocedure. Hieraan wordt ernstig getwijfeld door de Kamerfracties van Pvda, GroenLinks, D66, SP en de Partij van de Dieren die hierover vragen hebben gesteld in de Tweede Kamercommissie over asielaanvragen. Ze hebben om ambtsberichten over Cuba gevraagd d.w.z. geef ons nadere informatie op basis van onderzoek ter plaatse over de asielaanvragen. Dit is per brief geweigerd door de staatssecretaris. Echter de procedures zijn erg kort dit voedt de terechte twijfel dat het hier om een standaardprocedure gaat die niet of onvoldoende de individuele situatie weegt.....

Dit wordt ook zo gevoeld met als gevolg dat D66 de staatsecretaris gevraagd heeft met een nieuwe werkinstructie voor de IND te komen waarop de staatsecretaris middels een brief in Juni wil antwoorden, ook moet hij in de bovengenoemde Kamer commissie nog diverse vragen beantwoorden over de asielaanvragen. Er zijn ook debatten aangevraagd over deze kwestie in de Tweede Kamer. Mijn inziens is er voldoende twijfel over de ingenomen positie van de staatssecretaris de VVD voert een beleid ten aanzien van vluchtelingen, migranten enzovoorts dat bedoeld is de PVV en het Forum voor Democratie electoraal de wind uit de zeilen te nemen. Het is goed dat hij vragen moet beantwoorden die dieper op de zaak ingaan en de asieladvocaten van de Cubaanse asielzoekers zullen (ook Europees) aan de slag moeten. Over de veiligheidssituatie bericht een van de asielaanvragers "ogenschijnlijk is die goed in werkelijkheid is die "schrijnend" dat is ook de mening van het COC.

We voegen hier even de Tweede Kamkerstukken toe op vragen van Bram van Ojik (GroenLinks) over de Cubaanse asielaanvragen;
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken ... 2018D04668

Op 5 mei wordt er een documentaire vertoond van Chantal Vonk op het Vrijheidsfeest Label Unknown getiteld documentaire #NietGayGenoeg
13:00 uur film en debat
15.00 uur vrijheidsfeest met (inter)nationale dj’s
gratis entree

De Prael Houthavens
Nieuw Hemweg 2, 1013 BG
Amsterdam
https://www.facebook.com/events/596646060704771/

Saludos,
Gibi
#113936 door hombredecuba
01 mei 2018, 17:44
''Groen Links'' en de andere ''pamper partijen'' kunnen zich beter druk maken over de homosexuelen die hier worden bedreigd,gemolesteerd,uitgescholden en weggepest worden door Marokkaans straattuig.
Dit komt op heel Cuba niet voor....
#113937 door Gibi345
02 mei 2018, 08:19
Beste hombre,

Dik hout is je op het lijf geschreven. Misschien is het goed het beeld te nuanceren. Het COC en andere instellingen melden dat bedreigen, geweld en het molesteren van homo's een algemene trend is en dit gebeurd niet alleen door Marokkanen, zo'n opmerking riekt toch erg veel naar de goedkope retoriek van de rechts-extreme PVV populist W... COC en Roze Golf constateren een trend dat homosexuele vluchtelingen in hun algemeenheid achtergesteld worden in het Nederlandse asiel- en vluchtelingenbeleid en beschouwen dit in het geval van de Cubaanse asielzoekers opnieuw bevestigd. Dat politieke partijen en COC dit aangrijpen om dit beleid boven de tafel te krijgen en te amenderen kan ik alleen maar toejuichen.

Ik vind dat je een sterker punt zou hebben als je een onderscheid zou maken naar typen vluchtelingen in de zin dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden die om verschillende redenen vervolgd worden waaronder sexuele geaardheid een veel grotere kans maken bij terugkeer dit niet te overleven en dat je in je beleid prioriteiten moet aanbrengen en dat de ergste gevallen eerst komen. Desondanks dient men volgens de wet de individuele aanvraag bijvoorbeeld van de Cubaanse asielzoekers zorgvuldig te onderzoeken. Ik hoop dat de commissie en Kamervragen van de diverse politieke partijen het beleid boven tafel krijgen ook ten aanzien van de Cubaanse asielzoekers en dat zorgvuldigheid gehanteerd wordt zoals de wet voorschrijft en niet allerlei niet-uitgesproken electorale belangen het beleid bepalen!

Saludos,
Gibi
#113938 door hombredecuba
02 mei 2018, 09:15
Je hebt inderdaad gelijk,het zijn niet alleen Marokkanen.
Het zijn ook Turken en Asielzoekers uit Moslimlanden....vraag het maar hoe zij over homo's denken.
Je hebt het inderdaad over'' vluchtverhalen'' en ''Asielverhalen''.
Voor deze ''verhalen'' is tot nu toe geen enkel bewijs.
Mijn bewijs is de praktijk,18 jaar overwinteren op Cuba tussen de Cubanen(ook homo's) en getrouwd met een Cubaanse.
Ik heb nu al 3 keer gevraagd wat jou ervaringen zijn op Cuba t.a.v. Homosexuelen.....
Of ga je altijd af op aannames...kom met harde bewijzen.
#113939 door Gibi345
02 mei 2018, 13:00
Juridisch heeft het feit dat je regelmatig in Cuba bent geen enkele status. Je kunt op een plek in Cuba en familie verblijven die met veel zaken niet te maken heeft en krijgt. Er zijn veel Cubanen in de afgelopen decennia die asiel hebben aangevraagd in Latijns-Amerika, de VS en Europa. Dat zijn niet allemaal mensen die daartoe geen reden hadden! Ik neem de Cubaanse vluchtverhalen serieus en ga hier niet beweren dat ze niet kloppen. Dit toetsen vanuit het asiel- en vluchtelingenrecht is namelijk een vak apart waar veel kennis en ervaring bij komt kijken en geen individuele ervaring van een regelmatige bezoeker van een bepaald land met een nogal gekleurde bril....

Op de Gaysite.nl staat een verslag van Human Right Watch over het Caribisch gebied waar zeer veel discriminatie van homo's voorkomt en tot voorkort zelfs in de wet vastgelegd, in Nederland d.w.z. de Nederlandse Antillen kunnen ze er ook wat van, echter de vlucht naar Nederland biedt vaak uitkomst.... Van Marokkanen naar Turken enzovoorts, islamofobie is helaas niet het rookgordijn waarachter discriminatie, geweld en vervolging tegen homo's overal ter wereld verdwijnt, er zijn geen Marokkanen en Turken op Cuba en toch vragen de Cubaanse LGTB'ers asiel aan in Nederland.... :shock:

Saludos,
Gibi
#113940 door dasilvasolis
02 mei 2018, 18:26
Gibi

Goed dat je het plaatst maar in deze is mijn ervaring hetzelfde als hombredecuba.
Ik woon nogal wat jaren in cuba.
Homosexuelen worden hier niet om hun geaardheid vervolgd of gedreigd met gevangenisstraf of als contrarevolutionairen gezien
Dat ze dat gebruiken om asiel te krijgen tja....
Descarados zou ik zeggen maar blijkbaar trappen sommigen in deze zielige verhalen.
Er is geen discriminatie van overheidswege en is voor latijna amerikae ook onder de bevolking een grote tolerantie van anders geaarden. Dat er nog steeds homofobe cubanen bestaan net zoals er homofobe nederlanders bestaan is een ander verhaal.
Rappporten die het hebben over vervolging van dezen kan je zo de prullenbak in mieteren. Want daar zit een politieke agenda achter

Saludos
#113941 door hombredecuba
03 mei 2018, 09:14
Gibi,
Helaas voor jou ben ik op Cuba niet alleen bij de familie gebleven.
Van Havana tot Santiago de Cuba en alle belangrijke steden ertussen heb ik bezocht met hetzelfde resultaat.
HOMOSEXUELEN WORDEN OP CUBA NIET GEDISCRIMINEERD!!!!
Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen maar je moet wel het kaf van het koren scheiden.
De uitslag van deze Cubanen staat al vast, zij zullen nooit geen verblijfsvergunning krijgen op deze gronden.
Dat er geen Marokkanen,Turken en mensen uit Islamitische landen op Cuba wonen juich ik alleen maar toe.
Let wel,ik heb het over delen van deze groepen, maar als je ziet wat een overlast deze groepen veroorzaken in Amsterdam ben ik blij als ik weer naar het veilige Cuba vertrek.
Ik durf de stelling aan dat Cuba op dit moment een van de veiligste landen ter wereld is. :D
#113942 door Harry
03 mei 2018, 15:15
Ik kan me voorstellen dat Cubaanse lgtb’s die in de usa asiel aanvragen wel toegelaten worden. Dan kan de regering weer roepen van ‘zie je wel op Cuba’. Verder kan ik ze aanraden lekker daar te blijven, hier worden ze niet gelukkig.
#113944 door Gibi345
03 mei 2018, 17:35
Het is duidelijk uit de asielaanvragen hier ter lande van de Cubaanse asielzoekers dat er wel degelijk in Cuba gediscrimineerd wordt ten aanzien van homo's, lesbiennes enzovoorts. Het is namelijk Mariela Castro die zich enkele jaren geleden is gaan inzetten voor de LHTB’ ers in Cuba daar zijn op internet heel veel artikelen over te vinden vooral uit 2013. Hombre, je beweringen deugen niet en zijn door de feiten allang weerlegt! Het is een geheel andere kwestie of nu de dochter van Castro zich voor de situatie van de LHTB'ers heeft ingezet en dat al sedert een aantal jaren, de situatie zodanig slecht is dat dit voldoende is om volgens de Nederlandse asielregels een vluchtelingenstatus te krijgen dit wordt nu juridisch uitgevochten, de conclusie kan zijn; wel discriminatie maar niet zodanig dat dit levensbedreigend is.

Overlast vind je in vele grote steden en in de provincie, daar zijn verschillende bevolkingsgroepen bij betrokken, in ieder geval heel veel Nederlanders die bijvoorbeeld op grote schaal betrokken zijn bij de drugsproblemen in Brabant waar de burgemeesters bijvoorbeeld van Breda de noodklok luiden, als de onderwereld en bovenwereld vervlochten raken zijn daar altijd verschillende sociale groepen bij betrokken, bepaalde groepen te stigmatiseren komt bepaalde politieke partijen erg goed uit vooral aan de extreemrechtse kant van het politieke spectrum, suggererend dat bij vermindering van bepaalde etnische groepen het probleem opgelost is, een rookgordijn dat afleidt van de vele Nederlandse groepen die hierbij betrokken zijn....

Hombre, de volgende keer bij je bezoek aan Cuba even bij Mariela Castro en haar projecten Observatorio Cubano por los Derechos LGBT, het Plataforma LGBT Cubana, het Proyecto de Integración Comunitario Shui Tuix, het project Arcoíris, stichting Puertas Abiertas /en de Liga Cubana contra el Sida langs gaan wordt je hoognodig bijgepraat... :wink:

Saludos,
Gibi
#113945 door Pieterklu
03 mei 2018, 21:39
Prestige objecten zijn er altijd geweest in Cuba. Dat bekt goed voor de buitenwereld. De revolutionaire gedachte is immers dat iedereen gelijk is in Cuba en wordt beoordeeld op zijn of haar inspanningen voor de revolutie. Natuurlijk kan dat soort ideologische gedachten bestaan bij de aanwezigheid van een bepaalde door groepen binnen de maatschappij gevoelde achterstanden. Zo hebben afro-Cubaanse onderdanen een achterstand in deze maatschappij, net zoals de LHBT'ers waar we nu over spreken. Die ongelijkheid kenmerkt zich niet door vervolging maar vooral door het hebben en krijgen van minder maatschappelijke, sociale of medische kansen en mogelijkheden. Je zult niet snel toegelaten worden tot een universiteit en een baantje bij de overheid kun je echt schudden. Die achterliggende positie is, lijkt me, van een andere orde dan de wijze van bejegening van tegenstanders van het regiem. Dat zijn naar mijn idee de enige Cubanen die op basis van hun feitenverhaal in aanmerking zouden kunnen komen - ik stel het voorzichtig - voor een status als vluchteling (voor zover ze hun vaderland overigens al willen verlaten) in het Schengengebied.
#113947 door Gibi345
04 mei 2018, 07:38
Pieter,

Ik heb een documentaire geplaatst over de situatie van LGBT die inzicht geeft. Of dit voldoende is voor asiel of vluchtenstatus in Nederland wordt nu uitgevochten. Ook voor LGBT'ers zijn er veranderingen, er komt een volgende documentaire over het beleid van Mariela Castro t.a.v. LGBT' ers door een internationaal panel.

Op 4 mei wil ik toch graag herdenken dat joden, communisten, socialisten, roma en sinti, gehandicapten en LGBT'ers door de fascisten c.q. nazi's werden op gesloten in concentratie- en vernietigingskampen waar ze werden vermoord, de bevrijding van deze kampen vooral in Midden- en Oost-Europa werd gedaan door de Russische communisten.

Saludos,
Gibi
#113948 door hombredecuba
04 mei 2018, 09:17
Pieter.
Er zal ongetwijfeld achterstand zijn op de door jou genoemde groepen.(ook ongelijkheid)
Maar kijk eens naar het personeel van de toeristen hotels.
Homo's werken daar maar vooral Afro-Cubanen vertegenwoordigen het grootste deel van het personeel dus worden gewoon(na hun opleiding) aangenomen.
En echt, iedere Cubaan wil daar werken,dus daar wordt niet geselecteerd.

Gibi.
Wat je schrijft over 4 mei kan ik 100% met delen.
#113949 door Robert
04 mei 2018, 11:10
Heel apart weer.
Volgens mij las ik het afgelopen jaar dat er juist een enorme stijging was van Cubaanse asielzoekers waarvan het grootste gedeelte bestond uit homo's die juist WEL werden toegelaten.
Tuurlijk belachelijk en gaat het natuurlijk bijna alleen om economische vluchtelingen, maar goed in bananenrepubliek Nederland gaat wel meer niet zoals het zou moeten zijn.
#113951 door Gibi345
05 mei 2018, 10:27
Bij sommigen is nog niet doorgedrongen dat Nederland in 2001 onderdeel geworden is van de EU en dat vanaf 2001 voor asiel- en vluchtelingenrecht de EU akkoorden van Dublin gelden of te wel er is sprake van Europees asiel- en vluchtelingenrecht. Op de website van Vluchtelingenwerk staat hierover informatie, link toegevoegd:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten ... ten-beleid

Er is op deze website ook een link naar Cijfers:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers

Sommigen hebben een jetlag van 17 jaar... :idea:

Saludos,
Gibi
#113952 door hombredecuba
05 mei 2018, 13:26
En bij jou is nog steeds niet doorgedrongen dat Homosexuelen geen gevaar lopen op Cuba.
Hoe hebben deze Cubanen Cuba kunnen verlaten? Op welke gronden hebben zij een uitreisvisum gekregen?
Hoe zijn zij aan het geld gekomen voor een ticket en de verplichte inkomensnorm om naar Nederland te komen?
Zij moeten hulp hebben gekregen vanuit Nederland. Van wie ?
#113954 door Tijn
05 mei 2018, 13:33
Ze hebben geen uitreisvisum nodig (die dingen bestaan al een paar jaar niet meer). Ticket kopen bij de KLM naar Moskou (Cubanen hebben geen inreisvisum nodig in Rusland) met overstap in Amsterdam. Daar niet instappen naar Moskou maar asiel aanvragen...
Zo dus :-)

Ben het overigens eens met de stelling dat de LHTetc's geen gevaar lopen op Cuba.
#113955 door Gibi345
05 mei 2018, 18:35
Tijn,

Zo gaat of beter ging de route. De stelling dat er geen discriminatie is van LGBT'ers in Cuba klopt niet, in zijn algemeenheid lijken ze inderdaad geen levensgevaar te lopen, maar je moet de aanvragen individueel bekijken, als iemand tot de Cubaanse LGBT gemeenschap behoort en ook anderszins actief was of is, er een Cubaanse journalist onder de asielaanvragers, dan krijg je een vermenging van verschillende redenen voor asielaanvraag en dan ligt de zaak complexer...

We laten even een van de advocaten aan het woord (..) de Leidse advocate Tess Neijzer krijgt hartverscheurende levensverhalen van haar cliënten te horen. Zelf staat ze vier vluchtelingen bij, maar haar kantoor heeft meer Cubaanse cliënten. ‘Deze mensen kunnen nauwelijks werk krijgen. Als je nagaat dat op Cuba bijna alle banen overheidsbanen zijn is dat toch opvallend. Ze worden continue lastig gevallen door de burgerbevolking. Ze worden bekogeld met stenen en vuilnis. Ik hoor dat er sprake is van fors geweld, tot messteken aan toe. En de politie beschermt hen nauwelijks’, vertelt advocaat Tess Neijzen, van het Leidse Leidraad Advocaten (…).; Bron Sam Trompert.

Saludos,
Gibi
#113956 door dasilvasolis
05 mei 2018, 23:52
Gibi sorry hoor maar wat deze advocate zegt is de grootst mogelijke onzin.
Zij weet natuurlijk niets van cuba en dat haar client met dit uit de duim gezogen verhaal komt om asiel te krijgen is duidelijk.
. Dat haar advocaat die dus niets van cuba weet dit overneemt alla. Maar niemand die cuba kent zou hier moeten intrappen. Verbaast me dat jij dit wel serieus neemt.
Kom eens naar cuba en ga rondkijken zou ik zeggen

Saludos

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten