Wat moet ik waar regelen?

Moderator: FORUMBEHEERDER

#112975 door Osito
10 apr 2017, 22:37
Beste mensen,

Om bij de Nederlandse ambassade in Havana een Schengen visum voor een Cubaan(se) aan te vragen dient er on-line een bezoekersafspraak gemaakt te worden. Hou er rekening mee dat de wachttijd voor het maken van zo’n afspraak on-Nederlands groot is.
Zojuist (op 10 april) heb ik een afspraak gemaakt, de eerste vrije datum is 17 mei, dus over ongeveer vijf weken. Vervolgens is de verwerkingstijd van het beoordelen van het visumverzoek ook nog zo’n drie weken.

Succes er mee.
#112984 door Chapino
12 apr 2017, 01:23
Mijn vriendin denkt dat het een gevolg kan zijn van het beëindigen door Obama van de wet "droge - natte voeten"
Cubanen zijn inventief en zoeken met tienduizenden per jaar naar mogelijkheden om het land te verlaten, als de eenvoudigste weg is afgesneden worden er nieuwe wegen gezocht.
Misschien is het bij andere, Schengen, ambassades hetzelfde verhaal.
#112985 door Osito
12 apr 2017, 13:09
Pieterklu. Ik heb je raad opgevolgd, zie reactie ambassade
Chapino: het zal ook te maken hebben met het feit dat Cubanen nu slechts een paspoort nodig hebben om het land te verlaten, terwijl ze vroeger ook de zgn. Carta blanca nodig hadden.

Reactie ambassade:

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw bericht.
De door u genoemde wachttijd is inderdaad correct. De afsprakenkalender is tot die tijd volledig volgeboekt.
Mocht iemand anders zijn eerdere afspraak afzeggen dan komt deze wel weer beschikbaar in ons systeem.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Marc Clous
Consulair voorlichter
#113016 door Prawo
03 mei 2017, 11:05
Zo'n lange wachttijd hoeft niemand te accepteren. Het is ook in strijd met de Schengenregels. Die schrijven namelijk voor dat een ambassade iemand een afspraak moet geven BINNEN 14 dagen nadat de wens daartoe te kennen is gegeven.
Drukte is ook volgens de handleiding van de Europese Commissie geen geldig excuus.

Ik raad referenten aan in voorkomend geval de ambassade hieraan te herinneren en die herinnering meteen KLACHT te noemen als de online afsprakensysteem de eerstvolgende twee weken geen afspraakmogelijkheid biedt.

Weet dat een visumaanvraag al kan worden ingediend vanaf drie maanden voor de geplande vertrekdatum zodat iemand zich niet onnodig in tijdsproblemen hoeft te brengen.
Mocht er een afwijzing van de visumaanvraag volgen dab wordt de geplande vertrekdatum doorgaans toch niet gehaald (of het moet om iets dringends gaan zoals het bijwonen van een bevalling).
#113083 door Prawo
29 jun 2017, 08:38
Ben je je er van bewust dat op de meeste documenten legalisatie door de Cubaanse autoriteiten voldoende is om het document in Nederland te kunnen gebruiken?
Het legalisatievereiste door een NL ambassade is al ongeveer anderhalf jaar geleden afgeschaft.

Als ik jullie was zou ik me de tijd, stress en moeite van dit bezoek aan de NL ambassade besparen.
Hun legalisatie dient vrijwel geen enkel doel. Dat hadden ze je eigenlijk behoren te vertellen.

Overleg anders eens met de instantie in Nederland waarvoor je het betreffende document wilt gebruiken.
Legalisatie zegt namelijk helemaal niet over de inhoud van een document maar verklaart slechts dat de handtekening van degene die namens Cuba tekende de juiste is.
#113170 door koelkast2000
31 jul 2017, 23:45
Interessant om te lezen, Prawo.
Mijn vrouw moet binnenkort een afspraak maken met de ambassade om 4 documenten, nadat ze vertaald zijn, te laten legaliseren bij de NL ambassade in Havana.
Het gaat om het autorisatie-document voor haar kind, de trouwacte, het geboortebewijs van haarzelf en van haar kind.
Begrijp ik nu goed, dat de legalisatie dus geen zin heeft, maar dat de vertaling voldoende is?
#113171 door Prawo
01 aug 2017, 08:32
Als die documenten hoeven in ieder geval niet meer te worden gelegaliseerd door een Nederlandse ambassade.
De toestemmingsverklaring (van ik neem aan de vader) hoefde nooit te worden gelegaliseerd. Diens eigen verklaring + kopie van zijn ID volstond altijd al. Maar notarieel plus legalisatie door de eigen autoriteiten kan uiteraard geen kwaad.
waar zijn de documenten voor nodig, een MVV-aanvraag waarbij jij aan de middeleneis voldoet?
#113173 door koelkast2000
01 aug 2017, 17:22
Dank voor je snelle bericht, Prawo.
Het gaat inderdaad om documenten voor de MVV-aanvraag.
Nu dacht ik, dat ik kon volstaan met het invullen van formulier 7018, zijnde Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) en de benodigde documenten meesturen.
Nu lees ik op de site mvv-gezinshereniging.nl dat er nog een ander document is, volgens de site:
"Er zijn twee verschillende formulieren om de TEV-aanvraag in te dienen:
- het 'Formulier voor MVV verlening' kan door de buitenlandse partner of het gezinslid worden ingediend op een van de Nederlandse ambassades of consulaten in het buitenland;
- de Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent) kan door de referent worden ingediend bij de IND in Nederland."
Is dat eerste formulier alleen bedoeld voor de procedure, als je het via Cuba laat gaan, of moet ik daar als referent ook nog iets mee?
#113174 door Prawo
01 aug 2017, 17:30
Ik zou die site maar snel vergeten als ik jou was.
De beste en snelste mogelijkheid is een TEV-MVV procedure door jou als referent bij de IND in Nederland.
Zodra er een positieve beslissing is vult je bp dat andere (simpelere) formuliertje in als deze de MVV op de ambassade gaat ophalen. Het enige dat dan nog nodig is zijn de originele geboorteakte van het kind en ongehuwdverklaring van je partner. dan wil de ambassade namelijk beide documenten zien.
Ken je overigens dit forum www.buitenlandsepartner.nl?
#113244 door Madc
21 aug 2017, 21:21
Hoi Prawo,

Mag ik jou ook een vraag stellen over de MVV aanvraag?
Ik snap de procedure niet helemaal van de ongehuwdverklaring. Deze wordt opgevraagd in Cuba. Kan ik aan de hand van een digitale kopie hiervan deze laten vertalen en legaliseren in NL?
Of moet dit allemaal via de ambassade in Havana?
#113245 door Prawo
22 aug 2017, 01:05
De originele ongehuwdverklaring moet worden gelegaliseerd door de Cubaanse autoriteiten.
Daarna is het documenten (behoorlijk vertaald) bruikbaar voor Nederlandse instanties. Dus ook de IND voor de TEV-MVV procedure.
Legalisatie door de NL ambassade is niet meer nodig, die verplichting is al bijna twee jaar vervallen.

TIP: laat je partner ook een gelegaliseerde geboorteakte regelen. Die is in ieder geval straks nodig als ze zich gaat inschrijven bij de gemeente.
TIP2: ga met die documenten op tijd naar de gemeente om huwelijksaangifte te doen (in ieder geval zolang als de ongehuwdverklaring nog geen zes maanden oud is). Vervolgens heb je een jaar de tijd om te trouwen als je dat zou willen. Doe je dat niet maar besluit je later te trouwen, weet dan dat je weer voor een verse ongehuwdverklaring moet zorgen.
TIP3: zorg dat de originele ongehuwdverklaring weer bij je partner is als deze de MVV bij de NL ambassade gaat opalen.
#113246 door Madc
22 aug 2017, 09:22
Prawo, heel erg bedankt voor je snelle reactie. Het scheelt al enorm om niet weer naar de ambassade te gaan. Weer een nacht slecht geslapen door het tobben.

Ik ga over twee weken naar mn vriend in Santiago. Is het dan de bedoeling dat ik de originele gelegaliseerde ongehuwdverklaring meeneem naar Nederland om hier te laten vertalen door een beëdigde vertaler?

Wat stuur ik nu mee met de TEV aanvraag? Originele gelegalisserde ongehuwd verklaring + kopie beëdigde vertaling? Of alleen kopie beëdigde vertaling?

Tip 1: thanks, ga ik meteen doen.
Tip 2: niet eerder over nagedacht, thanks
Tip 3: zal ik voor zorgen!
#113247 door Prawo
22 aug 2017, 09:47
Je vraag m.b.t. de vertaling vind ik een lastige.
Formeel moet het document worden vertaald door een in Nederland bij de rechtbank beëdigd vertaler. Of vertalingen uit het land van herkomst worden geaccepteerd verschilt van land tot land. Vaak moet zo'n vertaling dan wel apart worden gelegaliseerd (weg is je winst).

Ik zou het praktisch zo oplossen, wetende dat naar de IND alleen kopieën gezonden hoeven te worden.
Het origineel blijft in Cuba. Je neemt een kopie mee en laat de vertaling maken op basis van deze kopie. Dat kan gewoon, de vertaler zet dit er dan op. Of je wacht tot je partner met MVV en het origineel terug is in Nederland , laat het dan aan de vertaler zien zodat die op zijn vertaling kan zetten dat hij het origineel vertaalde. Lijkt me erg omslachtig (tenzij die vertaler toevallig je buurman is). Overleg dit met de vertaler die je hebt uitgekozen.
Een kopie van de vertaling kun je naar je partner sturen, zo snel zal deze niet naar de ambassade gaan waar hij de ongehuwdverklaring moet laten zien.

Neem de geboorteakte maar wel meteen in origineel mee. Wellicht kun je een deal maken met de vertaler voor het vertalen van 2 documenten.
#113253 door koelkast2000
24 aug 2017, 22:50
Ik heb de stukjes op dit gedeelte van het forum nog eens goed gelezen en ik realiseer me, dat de door mij gemaakte afspraak voor 19 september aanstaande bij de NL ambassade wellicht geannuleerd kan worden.
Mijn situatie nog even samenvattend: Ik ben bezig om de juiste versies van de benodigde documenten van mijn Cubaanse vrouw voor de MVV-aanvraag (papieren richting IND) te regelen. De documenten, die ik zeker weet zijn:

- Huwelijksacte van mijn vrouw en mij
- Toestemmingsverklaring van de vader van het kind van mijn vrouw.

Deze worden op dit moment vertaald bij de ESTI in Havana. Ook tegelijk vertaald worden de 2 geboortebewijzen van mijn vrouw en haar dochter.

Vraag: Dient de vertaling van de huwelijksacte nog gelegaliseerd te worden? Toch door de NL ambassade?, of door bij Prawo genoemde zgn. Cubaanse autoriteiten? Wat wordt precies bedoeld met Cubaanse autoriteiten? En het origineel (of kopie ervan)? Wat moet daar mee gebeuren? Hetzelfde?
Prawo heeft iig uitgelegd, dat de toestemmingsverklaring niet gelegaliseerd hoeft te worden door de NL ambassade, maar hoe zit dat met de vertaling? Moet er verder misschien nog iets mee gebeuren?

Het zou schelen, dat ze de 4 papieren gewoon kan ophalen bij de ESTI en daarna niet meer terug hoeft (voorlopig althans) naar Havana. Camaguey-Havana is beste een stukkie rijden namelijk.
Kan iemand me op alle bovenstaande vragen een helder en eenduidig antwoord op geven?
#113254 door Prawo
24 aug 2017, 23:07
Wat betreft legalisaties hen ik mij hellaas vergist.
Het vereiste van legalisatie tevens door een NL ambassade is slechts afgeschaft voor 30 landen. Cuba valt daar niet onder. Je zult dus wel degelijk met de documenten naar Havanna moeten (of iemand laten gaan).
Zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/wone ... seren/cuba
Sorry, ik kan het niet mooier maken.
Het vertaal verhaal blijft wel staan.
#113694 door koelkast2000
19 jan 2018, 20:03
Hoi Prawo,
Het is nu net vandaag goedgekomen.
Achteraf had ik (vooral mijn vrouw dus) me het werk en vooral de tijd bij de notaris in Camaguey kunnen besparen.
Bij nader inzien volstond dit document niet en heb ik zelf een toestemmingsverklaring op moeten stellen in het Spaans.
Deze heb ik laten ondertekenen door de vader en daarvan een gelegaliseerde vertaling laten maken hier in Nederland.
Wat was nu het probleem van het Cubaanse document?
Welnu, er stond in, dat de vader toestemming geeft om te reizen naar het buitenland en niet specifiek om te leven in Nederland.
Nu hebben we nog een issue met de kopie van de carne de identidad, maar dat heeft gelukkig geen negatieve invloed meer op de beslissing van de IND. :mrgreen:
Mvg,
Koelie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten