Wat moet ik waar regelen?

Moderator: FORUMBEHEERDER

#111810 door Pieterklu
19 mei 2016, 21:38
Ik lees dat de trouwakte niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Dat betekent dus dat je de aanvraag moet doen binnen drie maanden nadat je in het huwelijk getreden bent. Dat lijkt mij een redelijk vergaande eis. Een nieuwe trouwakte ophalen, lijkt mij ook lastig. Omdat op die nieuwe akte ook weer de datum staat waarop jullie in het huwelijk getreden zijn. Hoe zit dat?
#111811 door Osito
19 mei 2016, 23:33
Hallo Pieterklu,
het gaat niet om de trouwdatum, maar om de datum waarop de trouwakte is vervaardigd. Die staat ook op het document. Dat kan ook een jaar na het trouwen zijn, je vraagt domweg een nieuw uittreksel. Zo kan men nagaan dat het huwelijk nog steeds geldig is (althans de laatste paar maanden nog steeds geldig was).
#111812 door koelkast2000
19 mei 2016, 23:38
Goed dat er nog meer mensen op zijn, kan ik mooi nog een vraag stellen:)
Vraag: Is er voor een verblijfsvergunning van de partner uit Cuba wel een gelegaliserde trouwacte nodig?
Of volstaat een certificaat van inburgering en een bewijs van genoeg binding?
#111814 door Encantó
20 mei 2016, 11:20
1. Recente kopie van
  certificacion de nacimiento - prijs 5 CUP
  certificacion de antecedentes penales - prijs 5 CUP
  certificacion de matrimonio - prijs 5 CUP
totaal 15 CUP

2. vertaling van deze documenten
bv. door ESTI (Equipo de Servicios de Traductores y Interpretes) - prijs 3 x 15 CUP = 45 CUP

3. legalisatie van de vertaling uitgevoerd door een vertaler van ESTI
door de rechtbank waaronder de afdeling van het ESTI ressorteert - prijs 3 x 5 CUP = 15 CUP

en

4. legalisatie van de handtekening van rechter van de rechtbank door MINREX te Havana door tussenkomst van het CJI - prijs 3 x 20 CUP = 60 CUP + service fee CJI prijs 3 x 15 CUC = 45 CUC

5. legalisatie van de handtekening van de ambtenaar van het MINREX door de ambassade van B of NL. - prijs 3 x 20 € = 60 euro (te betalen in €)

TOTAAL: 135 CUP + 45 CUC + 60 € exclusief "wordt-eens-wakker-geld" en propinas.
TIJD: tussen de 4 en de 6 weken voor het totale traject.

Let wel: de laatste stap moet de aanvrager Cubaan(se) of extranjero/a zelf doen; zich aanbieden op de ambassade met alle documenten ter finale legalisatie.

Met andere woorden: voor ongeveer 110 € kan je alles in Cuba regelen. En als je vrouw zich een beetje rept en de lui (sic) op het CJI zich niet in een fase van pseudo- paralysie bevinden, zijn alle papieren binnen één maand in orde en moet er enkel nog naar de ambassade worden gegaan door jou of je echtgenote.

1.
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

2.
Afbeelding

3. en 4.
Afbeelding

5.
Afbeelding
#111818 door Osito
20 mei 2016, 18:19
Beste mensen,

Volgens mij worden er nu drie zaken door elkaar gehaald:
1. welke Nederlandse documenten zijn er nodig om in Cuba te trouwen
2. welke Cubaanse documenten zijn er nodig om het Cubaanse huwelijk in Nederland in te schrijven (volgens de M46 procedure)
3. wat heeft een Cubaan (en Nederlander) nodig voor een Nederlandse verblijfsvergunning van de Cubaan
De eerste twee punten zijn hier aan de orde gekomen, het derde punt heeft daar niets mee te maken. Het lijkt me dat een verblijfsvergunning niet afhangt van het feit of je getrouwd bent.

Succes, Osito
#111819 door Encantó
21 mei 2016, 08:18
Ik denk dat de vraagsteller koelkast2000: 'Als ik getrouwd ben, dan wil ik de trouwacte in Cuba laten legaliseren.' wel zeker kan volgen. Hij gaat trouwen in Cuba en wil dit huwelijk bekend maken in Nederland. Wat verder blijkt dat hij eigenlijk vooral een verblijfsvergunning voor zijn vrouw zoekt en stelt de vraag of het overschrijven van de huwelijksakte wel noodzakelijk is (of men überhaupt wel moet huwen).
koelkast2000 schreef:Vraag: Is er voor een verblijfsvergunning van de partner uit Cuba wel een gelegaliserde trouwacte nodig?
Of volstaat een certificaat van inburgering en een bewijs van genoeg binding?

Daar is nog geen antwoord op gegeven. Iemand?

ps.: M46 is een verklaring (geen procedure) die in 2015 werd afgeschaft. De M46 verklaring was bedoeld om schijnhuwelijken tegen te gaan.
#111826 door Pieterklu
21 mei 2016, 19:37
@Koelkast2000: Voor TEV-procedure (met mvv) is een door Cubaanse autoriteiten en Nederlandse ambassade gelegaliseerde en vertaalde trouwakte nodig. Volgens mijn informatie mag deze akte ouder zijn dan 6 maanden.

Groetjes
#112714 door koelkast2000
04 feb 2017, 00:15
Inmiddels al weer even geleden, maar ik heb hier weer een vraag over.
Als de huwelijksakte is gelegaliseerd en vertaald, hoe schrijf ik die dan in in Nederland?
En welke huwelijkse voorwaarden gelden er dan? Die van Cuba of die van Nederland?
Oftewel: welke gemeenschap van goederen geldt dan, die van Cuba of van Nederland?
#112715 door Encantó
04 feb 2017, 00:30
Als je voor het huwelijk geen bijzondere voorwaarden hebt laten opnemen in de huwelijksakte, ben je in Cuba getrouwd volgens het wettelijk stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten (verbeter mij als ik me vergis).

Zodra het huwelijk ook in Nl. is gekend gelden ook in Nl. de regels van het land waar het huwelijk werd voltrokken (Cuba dus). Stel dat je na een paar jaar in Nederland wil scheiden van je Cubaanse echtgeno(o)t(e): dan wordt de scheiding geregeld volgens de bepalingen opgenomen in de Cubaanse akte. Alles wat tijdens het huwelijk wordt verworven wordt netjes gedeeld (50%).

Op zich een gezond principe. Maar wat als je Cubaanse echtgeno(o)t(e) alles wat hij/zij heeft verdiend dadelijk overmaakte naar zijn/haar Cubaanse familie die geen cent te makken heeft? 't Zal schier onmogelijk zijn om dat geld terug in de gemeenschap te krijgen. ..
#112717 door Encantó
04 feb 2017, 10:46
Ik heb dat hier al eens ergens geschreven. Als bij de ontbinding van het huwelijk geen nuttig actief aanwezig is maar schulden dan zijn enkel de ('normale') schulden aangegaan vanaf het tijdstip van huwelijk gehouden door beiden te betalen. Wat de verdeling van de schulden betreft: hier is het 'in solidum' principe van toepassing. Stel dat jij 50% van de schuld hebt betaald en de Cubaanse partner heeft geen geld, dan zal men opnieuw bij jou langskomen om de rest te recupereren. Kan men niet betalen, dan wordt een eventuele woning openbaar verkocht (B.)

In de praktijk kan men zich op verschillende manieren indekken tegen een situatie die zelfs een risico van een persoonlijk failliet inhoudt. Maar daar moet men op voorhand mee bezig zijn. Richt een rechtspersoon op voor je trouwt en bouw daar een eigen vermogen in op. Ik ken een paar landgenoten die dat zo hebben georganiseerd voordat ze trouwden met een Cubaanse. Maar of het ethisch is moet je zelf uitmaken.

Het is niet gunstig om te trouwen onder het Cubaanse huwelijksvermogenstelsel. In het algemeen is het niet gunstig om te trouwen met een persoon die veel minder vermogend is.

Ik heb dit topic even teruggelezen.
De tussenstand is 1-0 voor de Cubaanse partner van koelkast2000. Ik begrijp uit eerdere berichten dat je haar aanvankelijk naar hier wilde halen zonder met haar getrouwd te zijn (althans zonder dat het huwelijk in Nl. bekend was ('gelegaliseerd' / wat eigenlijk iets anders betekent).

Waarom trouwt men eigenlijk (met een straatarme Cubaan)?
#112719 door Jogo
04 feb 2017, 21:17
Waarom trouwt men eigenlijk (met een straatarme Cubaan)?

Is het hebben van veel of weinig geld dan een criterium om wel of niet met iemand te trouwen??????????
#112723 door koelkast2000
06 feb 2017, 14:37
Tja, waarom trouwen. Zoals Jogo al aangeeft, zijn er redenen te vinden, die niet met geld te maken hebben.
Het kan zijn, dat er een situatie is ontstaan, waarbij het een teken is om aan te geven, dat je ervoor wil gaan.
Daarna kan je samen aan de toekomst gaan werken en samen gaan leven.
Het financiele moet je daarbij niet volledig overboord schuiven, want dan kun je onaangename verrassingen krijgen.
Waarschijnlijk gaan we in de toekomst in Nederland ook nog eens trouwen en dan zetten we alles over naar NL-recht, waarbij dingen helder op papier gezet worden.
Maar nu moeten we eerst de bureaucratische molen door, dat is op dit moment de grootste uitdaging.
#112727 door koelkast2000
06 feb 2017, 17:50
Ik ben nu bezig met het volgen van de stappen, die Encanto een jaar geleden heeft beschreven, niet alles is me duidelijk.
1. certificacion de antecedentes penales - prijs 5 CUP ->
Vraag: is dat de antecedentverklaring? Ik zie bij de aanvraag (7018) een apart nederlands formulier, die je zo kan invullen. Of wordt hier iets anders bedoeld?

2. vertaling van deze documenten
bv. door ESTI (Equipo de Servicios de Traductores y Interpretes) - prijs 3 x 15 CUP = 45 CUP ->
Vraag: Kan die vertaling ook ergens anders gedaan worden, of alleen in Havana, waar ESTI zit?

3. legalisatie van de vertaling uitgevoerd door een vertaler van ESTI
door de rechtbank waaronder de afdeling van het ESTI ressorteert - prijs 3 x 5 CUP = 15 CUP ->
Vraag: hoe kom ik in contact met die rechtbank?
en
4. legalisatie van de handtekening van rechter van de rechtbank door MINREX te Havana door tussenkomst van het CJI ->
Vraag: wat en waar is het CJI?
#112733 door Encantó
07 feb 2017, 18:11
Laat je echtgenote alles regelen via de CJI. Dan ben je zeker dat alles goed gaat. Je hoeft alleen nog maar te betalen :(

Een ESTI vind je in iedere provincie. Meestal liggen de documenten al bij de lokale ESTI voordat je aankomt. Hoe meer dat je zelf gaat zoeken, hoe duurder. Of je moet vloeiend Spaans spreken en Cuba goed kennen. In het andere geval is het onvermijdelijk dat er onderweg veel geld blijft kleven. (Als geld een issue is, trouw je beter niet met een Cubaan(se)).

Antwoorden:
1. ja
2. nee
3. de CJI zoekt de ESTI. Daarna gaat de CJI met de vertaling van de ESTI voor legalisatie naar de rechtbank.
4. je vrouw ontvangt nu de gelegaliseerde vertaling van de CJI en moet daarmee naar Minrex te Havana om de handtekening van de rechter van de rechtbank te laten legaliseren.

Dan pas kan ze met de gelegaliseerde vertaling naar de Nl. ambassade. Daar wordt (na betalen van 60 € (dacht ik)(geen CUC). De handtekening van de ambtenaar van Minrex gelegaliseerd.
....

CJI consultoria jurídica internacional http://www.cji.co.cu/
#112734 door Encantó
07 feb 2017, 22:58
koelkast2000 schreef:Waarschijnlijk gaan we in de toekomst in Nederland ook nog eens trouwen en dan zetten we alles over naar NL-recht, waarbij dingen helder op papier gezet worden.


Dat is niet mogelijk. Om te in Nederland te trouwen moet je partner een gelegaliseerd bewijs van solitaria voorleggen. Vermits jij met haar in Cuba bent getrouwd krijgt ze uiteraard geen bewijs van ongehuwdheid. In de hele wereld kan je maar één keer met dezelfde partner wettig huwen.

Wil je in Nederland 'opnieuw huwen', dan zal ze eerst officieel van je moeten scheiden (in Cuba).
#112735 door Jogo
08 feb 2017, 06:37
Encantó dat is complete onzin wat je nu schrijft. Ik ben in Cuba getrouwd in 2013 en heb in september 2016 mijn huwelijk in Nederland laten legaliseren was alleen een kwestie van papieren binnen een paar weken was alles geregeld. Niks scheiden in Cuba en in Nederland opnieuw trouwen. We zijn nu ook in Nederland officieel getrouwd.
#112737 door HijodelMundo
08 feb 2017, 07:36
Jogo, koelkast heeft het over in Nederland opnieuw trouwen en dat kan niet. Omdat je daarvoor moet aantonen dat je niet getrouwd bent en dat kan je niet als je in Cuba al getrouwd bent.

Waar jij het over hebt is je Cubaanse huwelijk in Nederland inschrijven. Wel lezen he...
#112748 door Encantó
11 feb 2017, 20:17
jogo schreef:Ik ben in Cuba getrouwd in 2013 en heb in september 2016 mijn huwelijk in Nederland laten legaliseren (...)


Eigenlijk bedoel jij (ook wij; de fout wordt voortdurend gemaakt) dat je je in Cuba aangegane huwelijk hebt laten overschrijven in Nederland. Alvorens dat het huwelijk kan worden overgeschreven dient het echter eerst erkend te worden door de Nederlandse overheid. Die erkenning kan pas nadat er (en daar is het:) een gelegaliseerde versie van de oorspronkelijke huwelijksakte kan voorgelegd worden.

De voordelen van de erkenning en inschrijving kunnen zijn:
 1. een tempering van de belastingen (voor zover je Cubaanse vrouw/man) geen inkomen heeft
 2. euh, ja, euh

Er bestaan ook enkele nadelen:
 1. je bent financieel verantwoordelijk voor elkaar
 2. je kunt niet zomaar je partner verlaten
 3. indien het huwelijk ontbonden wordt en de ex-partner geen inkomen heeft, kan jij daarvoor opdraaien
 4. indien het huwelijk ontbonden wordt en indien je volgens het Cubaanse huwelijksstelsel bent gehuwd, zijn alle aanwinsten verkregen tijdens het huwelijk te delen door twee, ook al heeft je partner hier tijdens het huwelijk nooit toe bijgedragen
 5. etc.
-
#112749 door Jogo
11 feb 2017, 20:26
Uiteraard was er sprake van een gelegaliseerde versie anders is het niet eens mogelijk het huwelijk hier te laten erkennen.

Aan de voordelen zou ik willen toevoegen dat mocht ik komen te overlijden en ik heb bezittingen op dat moment deze overgaan naar mijn vrouw. Ik heb hier in NL geen familie en dus geen erfgenamen en dan zou alles naar de NLl staat gaan.

Bij punt 4 van de nadelen zou ik willen aanraden bij de notaris de Cubaanse partner een schuldbekentenis te laten tekenen ter grote van het bedrag dat er is geïnvesteerd. Bij een eventuele scheiding moet het bezit dan met de schuld(bekentenis) verrekend worden.

Overigens vraag ik me af of punt 2 en 3 voor de Cubaanse zijn tegen te houden. Als de buitenlandse partner geen geld meer overmaakt heeft de Cubaanse geen cent om een advocaat te betalen.
#112772 door koelkast2000
17 feb 2017, 18:38
Even een vraag over vertalingen van documenten.
Ik ben nog eens even gaan lezen op deze site: http://www.mvv-gezinshereniging.nl/de-m ... rblijf-tev .
Dan "komt mijn vraag uit het volgende:

"1. Recente kopie van
certificacion de nacimiento - prijs 5 CUP
certificacion de antecedentes penales - prijs 5 CUP
certificacion de matrimonio - prijs 5 CUP
totaal 15 CUP
2. vertaling van deze documenten
bv. door ESTI (Equipo de Servicios de Traductores y Interpretes) - prijs 3 x 15 CUP = 45 CUP"

Als ik het stukje van de tev goed lees, dan hoeft de "certificacion de nacimiento" niet vertaald te worden.
Kan iemand dat bevestigen? Bovendien heb ik het idee, dat de "certificacion de antecedentes penales" inmiddels is opgenomen in de tev-papieren, maar misschien was dat laatste al beantwoord :)
Ik probeer de bureaucratische berg, die mijn vrouw moet beklimmen, zo laag mogelijk te houden, vandaar mijn vraag.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten